Marston

Výroba strojů a zařízení

Výroba strojů a zařízení

Rozšíření zařízení na úpravu vody pro společnost ENERGOAQUA, a.s.

Předmětem dodávky je návrh, zpracování projektu a realizace první etapy rozšíření stávající technologie na úpravu vody o jednotky EDI ( elektrodeionizace ) a řešící eliminaci TOC ozařováním UV lampami. Dodávka obsahuje 2 moduly EDI po čtyřech jednotkách a 6 modulů UV lamp na TOC.
Jednotky EDI řeší úpravu vodivosti vody na rezistivitu větší než 16 Mohm-cm, tak aby byla zajištěna požadovaná kvalita vody přiváděné na UV lampy.
Jednotky UV lamp řeší eliminaci TOC ozařováním na vlnové délce 185nm. Zářiče současně emitují záření 254nm, které současně provádí dezinfekci vody a je využíváno k měření intenzity záření pro stanovení okamžiku vyčerpání zářičů.

 

VÝSTUPNÍ PARAMETRY
PARAMETR HODNOTA
VODIVOST [µS/cm] <0,1
TOC [ppb] <3
OBJEM VSTUPNÍ VODY + CIRKULACE [m3/hod] 150
REZISTIVITA VÝSTUPNÍ VODY [MΩ*cm] >17

Realizace: podzim 2017

  • 01
  • 02
  • 03
  • EDI 3D
  • EDI obrázek
  • TOC 3D
  • TOC-LAMPA