Marston

Restaurování památek a uměleckých děl

Restaurování památek

Restaurování památek a uměleckých děl

Zázemí 3. sochařské generace a praxe v oboru restaurování od roku 1992 spolu s vytvořeným technologickým zázemím jsou pilíři naší společnosti.

Restaurování uměleckých děl a památek - (kámen, sádra, kov: kříže, památníky, sochy, schody, kašny )

Realizujeme kompletní restaurátorské práce v daných oborech: zhotovení průzkumů, čištění (chemické, mikroabrasivní, suchá pára, desalinizace, odstranění grafitti. .), biocidní ošetření, konsolidace, injektáž, lepení a armování, doplnění hmoty a modelace, kopie v umělém i přírodním kameni, respektivě kovech a umělecké bronzi. Provádíme periodické údržby restaurovaných objektů.

Opravy havarijních stavů památek

KÁMEN - ŠTUK - OMÍTKY
Historické objekty, sochy, kašny, pamětní kříže, památníky, architektonické prvky, boží muky, kapličky, portály, fasády, schody aj.

 • restaurátorské průzkumy a záměry, laboratorní analýzy (petrografie, zasolení, vlhkost, statigrafie..)
 • běžná údržba (čištění, preventivní ochrana, atd.)
 • čištění (mikropískování, suchá pára, odsolení)
 • periodická údržba, rekonzervace
 • kompletní renovace, opravy a rekonstrukce (i havarijních stavů)
 • demontáže a přemísťování objektů
 • zhotovení kopií
 • zlacení a stříbření plátkovým zlatem/ stříbrem
 • speciální povrchové úpravy
 • konzultace
 • cenové kalkulace (včetně projektů pro dotační programy)

KOVOVÉ PRVKY (obecné kovy, litina, umělecká bronz)

Architektonické prvky, sochy, mříže, brány, kříže, atributy, aj.

 • povrchové úpravy (tryskání, metalizace, nátěry, nástřiky, zlacení plátkovým zlatem, chem.patiny, atd.)
 • kompletní opravy a restaurování
 • realizace odlitků v bronzu, šedé litině
 • zámečnické a kovářské rekonstrukce

SOCHAŘSKÁ DÍLA A REALIZACE

projekt-návrh-model-realizace v kameni, dřevě, kovu…

 • exteriérové a interiérové plastiky a objekty
 • kašny a fontány
 • návrhy a realizace výtvarných prvků (portály, krby, dělící stěny, altány, obřadní stoly…)
 • prodej