Marston

Restaurátorské průzkumy

Restaurátorské průzkumy

Restaurátorské průzkumy

Zhotovujeme kompletní restaurátorské průzkumy – fotodokumentace, archivní průzkum, stratigrafie, zajišťujeme laboratorní analýzy (zasolení, vlhkost, petrografie, rentgen, statické posudky..)

Restaurátorské průzkumy