Marston

Výroba strojů a zařízení

Výroba strojů a zařízení

Divize výroby I

Společnost Marston-CZ s.r.o., která byla založena v roce 2000 s cílem realizovat nejrůznější investiční požadavky, se v současné době zabývá rozsáhlou:

  • výrobou strojů, strojních zařízení, částí strojů a technologických zařízení (lisy, vibrolisy, dopravníky, filtry, česle, míchadla, čističky odpadních vod, převodové skříně, mostové jeřáby, mostová ložiska, svařovací poloautomaty, svařovací linky, pily, katry, aj.)
  • kompletací investičních celků (od samotného návrhu projektu, přes projektovou dokumentaci, výrobní dokumentaci, výrobu opracovaných dílců, sestavení dílčích součástí, povrchovou úpravou, dopravou, montáží a kompletací díla na místě)
  • výrobou ocelových konstrukcí (od projektu, výrobní dokumentace, přes samotnou výrobu, povrchové úpravy až po dopravu na místo a montáž)
  • výrobou zámečnických prvků (schodiště, zábradlí, lávky, jednoduché konstrukce, mostky, brány a branky a jiné podobné práce)
  • kovovýrobou (nabízíme soustružení, frézování, vrtání, opracování výpalků, úpravu kovů a další podobné práce dle dohody)

Disponujeme rozsáhlým pracovním prostorem vybaveným moderním technologickým zařízením nezbytným pro profesionální řešení nejrůznějších požadavků. Vlastníme tyto certifikáty: Certifikát systému managementu kvality (9001), Certifikát systému managementu pro proces svařování (3834-2) a Certifikát způsobilosti výrobce (1090-2)


Stáváme se nejen partnery a dodavateli stavebních a strojírenských společností, jak na území České republiky, tak i v zahraničí, ale také partnery státních i soukromých subjektů.