Stavby

Stavby

Marston

Divize stavby

Dlouholetá odborná praxe ve stavebním oboru založena na kvalitě a dodržování
technologických postupů je zárukou pro naše stálé i budoucí zákazníky.

Zaměřujeme se na široké spektrum stavebních činností:

  • výstavba průmyslových objektů - ocelové haly včetně zastřešení a opláštění, administrativní budovy, ocelové konstrukce, terénní úpravy, komunikace.
  • bytová a občanská výstavba - rodinné a bytové domy, půdní vestavby, terénní úpravy, komunikace
  • architektonické objekty - historické budovy a památky, kapličky, kašny, památníky, boží muka, portály, fasády, sochy, architektonické prvky   

Ke všem popsaným činnostem zajišťujeme kompletní zpracování dokumentace
od architektonického návrhu včetně vizualizace, projektové dokumentace ve
všech stupních, stavebního povolení, až po samotnou kolaudaci.