Marston

Výroba strojů a zařízení

Výroba strojů - stavby,restaurování

Tyco Cable exit

Jedná se o poloautomatický, plně zakrytovaný stroj. Zařízení je koncipované jako samostatně stojící. Úkolem stroje je kompletovat těsnění na teleso. Operátor zakládá do základny těleso, pomocnou vložku a na ni navede těsnění. Pokud kamerová kontrola vyhodnotí nasazení těsnění jako OK, vozík přejede pod osazovací hlavu, která provede samotnou asembláž těsnění. Následná kamerová kontrola vyhodnotí, jestli se vše podařilo - OK kus. Takovýto kus je na konci pracovního cyklu stroje označen jehlou. V opačném případě je kus označen jako NOK a technik jej vhazuje do NOK bedny. Ok kusy jsou vkládány do krabice položené na váze. Váha hlídá počet vhozených hotových dílů.

 

  • Image01
  • Image02
  • Image03
  • Image04