Marston

Výroba strojů a zařízení

Výroba strojů - stavby,restaurování

Lis pinů Volvo

Stroj je v základní poloze a operátor do vrchního patra vozíku založí housing s kondenzátory a do spodního založí piny. Vozík poté zasune na zadní doraz, kde je přitažen permanentním elektromagnetem a detekován indukčním snímačem. Po aktivací startovacího tlačítka se provede kontrola všech komponent a spouští se cyklus. Pokud některá z komponent chybí, elektromagnet vozík uvolní a rozbliká se spouštěcí tlačítko, Chybějící komponenta bude zobrazena na vizualizaci. Pokud je kontrola ok, lisovací válec sjíždí. V jeho koncové poloze odměří potenciometry výšku zalisování a hodnoty se taktéž zobrazí na vizualizaci. V případě OK kusu vyjíždí značkovací válec a po zajetí  odjíždí lisovací válec zpět do výchozí polohy a elektromagnet uvolňuje vozík. V případě NOK kusu, zůstává kus stlačený lisovacím válcem a čeká na uvolnění pověřené osoby pomocí klíčku. Po uvolnění je ale stroj pro další výrobu nadále blokovaný a čeká na prohození kusu NOK kanálem. Hotový OK kus vyjímá operátor ze zařízení a cyklus se opakuje. Zařízení je zakrytováno kryty s polykarbonátovou výplní, pouze vstupní otvor stroje je chráněn bezpečnostní optickou závorou. Na pravé straně zařízení se nachází tlačítko spouštění cyklu a na levé tlačítko nouzového vypnutí.

 

  • Image01
  • Image02
  • Image03
  • Image04
  • Image05
  • Image06
  • Image07