Marston

Výroba strojů a zařízení

Výroba strojů - stavby,restaurování

Automotive - jednoúčelové stroje

Navrhování a projektování strojů

Navrhujeme a projektujeme asemblážní stroje a zařízení pro automobilový průmysl včetně zajištění vlastní výroby a odborného dozoru při vlastní realizaci.

Výroba technologických zařízení

Zajišťujeme dle náročných požadavků zákazníka výrobu technologických zařízení a součástí linek pro automotive a to buď včetně projektu nebo jen samotné výroby dle dodané výkresové dokumentace.

Výroba strojů

Zajišťujeme dle požadavků investora výrobu prototypových strojů a zařízení dle předáné výkresové dokumentace. Dále jsme schopni při vlastní realizaci aktivně se podílet na dílenském provedení daného řešení.

 

 

Lis pinů Volvo

Stroj pro montáž držáků
nabíjecích zásuvek
Automatický stroj pro 
osazování kontaktů
   
auto1  auto2  auto3     
         
Lisování čepiček

Assy line together
with eol tester
IPT automat

   
auto4 auto5 auto6    
         
Charge inlet - chademo

Cable exit

Stroj pro montáž držáků
nabíjecích zásuvek
   
auto7 auto8 auto8